Zelfzorg

Nu ik de grootsheid van liefde begin te ervaren, beïnvloedt dat ook mijn zelfzorg. Bij Inzicht noem ik dat we constant in gesprek zijn met de goddelijke bron. Dit praten en luisteren gebeurt in de taal van ervaren en daar valt van alles in te leren. Wat wil ik zeggen en hoe luister ik naar subtiele signalen? Een mooi proces van zelfzorg.

Hieronder beschrijf ik wat ik tot nu toe heb geleerd over in gesprek zijn met de goddelijke bron. Het mooie is, we kunnen hier allemaal zelf mee aan de slag. Anderen kunnen ons inspireren en daarna gaan we zelf ontdekken welke accenten bij ons passen.

Met dank aan Anouchka Saerens

Praten

Bij praten ligt het initiatief bij ons. Al onze acties zijn een vorm van praten: ons gedrag, onze gedachten, onze uitspraken. We praten dus wat af! Met wat we uitzenden, kleuren onze binnenwereld en vervolgens ook onze buitenwereld.

Wat we zeggen, heeft dus grote invloed. We creëren onze eigen werkelijkheid en daarmee vervlochten is zelfzorg. We leven in een wereld met licht en onlicht. We worden omringd door vele vormen van energie en sommige vormen dienen ons niet. Gezien onze vrije wil ligt het initiatief bij ons om onszelf regelmatig energetisch te reinigen. Christina gaf in één van haar nieuwsbrieven de volgende tekst als voorbeeld: Alle energieën, ideeën, verwachtingen en projecties die andere mensen naar mij hebben gestuurd die niet voor mijn hoogste goed zijn, evenals alle vreemde energieën die ik van andere mensen heb overgenomen en die nu bij mij zijn hoewel ze niet bij mij horen en die niet voor mijn hoogste goed zijn – of ik me er nu bewust van ben of niet – worden nu op al mijn niveaus verwijderd en energetisch zal met hen gebeuren wat juist is, zodat het voor het hoogste goddelijke goed van alles en iedereen is.

Een ander voorbeeld is: Alles wat niet meer mijn hoogste goddelijke goed dient, moet worden opgeruimd.

Dergelijke opdrachten leidt zij in met een intro en rondt ze af met een dankwoord. Eerst maak je verbinding met de bron. Deze verbinding garandeert de zuiverheid van de ontvangen energieën. Zelf gebruik ik de woorden Ik verbind me met de goddelijke bron van licht. Vervolgens spreek je je opdracht uit. Na elke opdracht wacht je, tot je voelt dat deze is uitgevoerd. Mocht je niets voelen, vertrouw er dan gewoon op dat de opdracht is uitgevoerd. Indien je energie hebt opgeruimd, geef je de bron opdracht alle leemten die door het opruimen zijn ontstaan, met goddelijk licht en onvoorwaardelijke liefde te vullen. Plus nog de volgende instructie: Moge al het licht, al het bewustzijn en alle trillingen die ik ben kwijtgeraakt, volledig geheeld en gezuiverd naar mij terugkeren en goed geïntegreerd en geactiveerd worden. Ter afsluiting kun je de goddelijke bron danken voor haar gaven.

Een opdracht die ik dagelijks geef, is de volgende: Ik wil de bouwstenen die ik nodig heb in hun oorspronkelijke vorm nu innemen. Zo’n opdracht laat voor mij ruimte aan de stroom van het leven en tegelijk benut ik de energetische mogelijkheden wat betreft de zorg voor mezelf.

Met dank aan Paul Duits

Luisteren

Luisteren vraagt openstaan voor wat gehoord wil worden. Met minder ruis op de lijn kan ik beter luisteren. Ik vermoed dat de meeste ruis in mij bestaat uit restjes van vroegere ervaringen. Als we een ervaring niet geheel doorleven, blijft het niet-doorleefde stuk in ons achter als vastgezette energie. Zo’n stuk blijft ons beïnvloeden; wat destijds niet ervaren kon worden, wil uiteindelijk wel ervaren worden. Dit laat ik gebeuren door met mijn aandacht naar binnen te gaan en me te verbinden met liefde (ik voel dan tintelingen op mijn huid). Vaak voel ik wel ergens spanning in mij. Ik voel het en ga er met mijn ademhaling juist omheen. Niet trekken aan de spanning, maar ademen naar waar er ruimte is. Op deze manier laat ik de transformerende kracht van liefde haar werk doen. Het resultaat is dat mijn klankbord minder ruis van mijn verleden bevat, zodat ik helderder kan luisteren. Helderder luisteren heeft als voordeel, dat ik beter aanvoel welke keuzes te maken.